Δερμάτινα Είδη

Καθάρισμα Δερμάτινων ΕιδώνΔιαθέτουμε τμήμα καθαρισμού και βαφής δερμάτινων ρούχων. Με ειδική επεξεργασία και χρήση των απαραίτητων προϊόντων, φροντίζουμε για τον καλύτερο καθαρισμό, την συντήρηση ακόμα και τη βαφή (αν χρειαστεί) των δερμάτινων ειδών ρουχισμού.